Spijt is een nutteloze emotie

Spijt is een nutteloze emotie | Blog | Maren Spanjer

Spijt is in mijn ogen de meest nutteloze emotie van het hele arsenaal aan emoties. Je kunt spijt hebben van iets dat je hebt gedaan. Of van iets dat je niet hebt gedaan. Mensen hebben over het algemeen de meeste spijt van iets dat ze niet gedaan hebben.

Moeten alle emoties dan nut hebben? In feite wel. Emoties zorgen ervoor dat je gebeurtenissen kunt verwerken en ze vormen een indicatie van hoe het met je gaat. Spijt is een nutteloze emotie als je er niks mee doet.

Spijt van iets dat je niet hebt gedaan, knaagt aan je. Elke keer als dit onderwerp of die beslissing aan de orde komt, voel je een diepe pijn in je hart. Je zucht een keer, je uit je ongenoegen en drukt deze emotie weer weg naar de achtergrond en je sluit af met: “Ach ja, niets aan te doen”.

Daarom is het dus een nutteloze emotie. Je doet er niks mee. En je hebt gelijk: het verleden kun je niet veranderen. Wat je wel kunt veranderen zijn je gevoelens over deze gebeurtenis of beslissing die je wel of niet hebt genomen.

Neem maar eens hetgene waar je spijt van hebt in gedachte. Hoe vaak denk je hieraan? Hoe vaak voel je weer die pijn van onvermogen van jezelf? En dat je het anders had moeten doen?

Een patroon van zelfkwelling

Keer op keer neem je dit jezelf kwalijk. Het is een patroon. Een patroon van zelfkwelling als je het mij vraagt. Patronen zijn er om doorbroken te worden.

Onthoud dit:
De beslissing die je TOEN nam, heb je genomen op basis van de informatie die je TOEN had of de situatie was er toen naar. Je kwelt jezelf doordat je de spijtherinnering vergelijkt met het heden. Want nu heb je andere informatie, andere opvattingen of heb je jezelf ontwikkeld. Nu zou je het zeer waarschijnlijk anders doen.

We leven in een tijd dat we alles uit ons leven kunnen en mogen halen. Spijt kan daarin een essentiële factor zijn. Of je blijft jezelf kwellen met wat je anders had moeten doen en belemmert dit de stappen om een fijn leven te hebben. Of je bent mild voor jezelf door te accepteren dat je toen anders hebt gehandeld op basis van de feiten of informatie toen, en gebruik je dit om het in de toekomst anders te doen.

Waar kies je voor?